Bekendmaking Publicatie Monografie: Werner Mantz The perfect Eye

Werner Mantz – the perfect eye
Monografie
Tekst: Frits Gierstberg
Uitgever Hannibal
€ 47,50 (excl. verzendkosten)
Voorintekenen kan door te mailen naar
Clementmantz@home.nl

Lente… laat de zon voor jou werken, geef de wolken een opdracht.

Zo maakte Werner Mantz reclame voor zijn werk. De Werner Mantz Stichting wil met deze wervende tekst uw aandacht vragen voor de bijzondere monografie over de fotograaf Werner Mantz die verschijnt bij de opening van de grote overzichts-tentoonstelling in het Bonnefantenmuseum op 25 september 2022. In deze oeuvre-expositie zijn onder meer bijna driehonderd vintage foto’s te bewonderen.

De monografie ‘the perfect Eye’ laat voor de eerste keer het werk van Werner Mantz zien in de volle breedte. Publicaties over Werner Mantz’werk zijn tot nu toe beperkt gebleven tot thema’s zoals de Mijnen; de Keulse periode; Maastricht en omgeving en in internationale overzichten van de fotografie zoals ‘Black Square’, ‘Abstrakte Fotografie’ en ‘the radical Eye’. In de nu uitgegeven monografie wordt zijn werk uitvoerig beschreven middels inleidende en begeleidende teksten van Frits Gierstberg, Nederlands leidende curator in de fotografie. Op samenhangende wijze wordt de veelzijdigheid van Mantz weergegeven.

Met daarnaast natuurlijk de beelden, het is immer primair een fotoboek. Met zijn architectuurfotografie uit de twintiger en dertiger jaren, heeft hij grote internationale faam  verworven, maar ook met zijn unieke projectmatige vastlegging van de wegen van Limburg, de Mijnen en de Limburgse industrie in de dertiger jaren. Deze is van indirecte invloed geweest op de latere Becher-Schule in Düsseldorf. Hiernaast wordt nooit eerder gepubliceerd werk getoond zoals de Universiteitskliniek Keulen in de twintiger jaren, zijn zeer vroege landschappen en uiteraard portretten.

De editie telt ruim driehonderd beelden in een robuuste uitvoering. (32 cm hoog en 320 pagina’s dik)

Werner Mantz’ werk behoort tot de canon van de Nederlandse Fotografie en is opgenomen in de vaste collecties van meer dan 30 musea in 4 continenten over de hele wereld, zoals het Ludwig Museum, het J. Paul Getty Museum, het Museum of Modern Art, het Canadian Centre for Architecture, de Tate, het Centre Pompidou en het Tokyo Photographic Art Museum en in ons land: het Nederlands Foto Museum, Het Limburgs Museum en uiteraard, daar waar ook de expositie the perfect Eye gaat plaatsvinden: het Bonnefanten Museum.

U kunt voor deze monografie intekenen door eenvoudigweg uw naam en adres door te geven aan: Clementmantz@home.nl

Met vermelding the perfect eye en zo nodig het aantal boeken. De prijs is alleen voor intekenaars € 47, 50 exclusief eventuele verzendkosten en er zijn hiervoor slecht driehonderd exemplaren beschikbaar. Na intekening volgt nader bericht. Het boek wordt uitgegeven in een Engelstalige editie door Hannibal een internationale uitgeverij op het gebied van kunstboeken en wordt wereldwijd verspreid. De uitgave waar u voor intekent, bevat het Nederlandstalige katern.

De monografie zal in de laatste week van september beschikbaar zijn. U krijgt daarover bericht.

Namens de Werner Mantz Stichting:
Huub Smeets, voorzitter